WUR-shopWUR-Shop / GSC-Repro

Forum, gebouw 102
Droevendaalsesteeg 2
6708 PB Wageningen

Repro
Printen in zwart en in kleur

Reproductie
Hand-outs, rapporten, verslagen, boekjes, posters, leesversie proefschrift enz.

Afwerking
Boren, snijden, plastificeren, inbinden met spiraal of thermisch

Verkoop
Dictaten, readers, wetenschappelike boeken,
promotie-artikelen,
kantoorartikelen,
gelegenheidskaarten en
afgifte WUR-artikelen


ER IS VEEL MOGELIJK BIJ HET GRAFISCH SERVICE CENTRUM